Home Projekte1 Ura/Most/The Bridge – Dialogu 2019 – Korrigjimi i kufijve