Projekti ‘Beautiful Prishtina’, financuar nga Komuna e Prishtinës, ishte planifikuar të realizohej gjatë muajit mars, por pandemia bëri që punimet e këtij projekti të përfundojnë tani.

Gjithsej 20 artistë, me idetë e tyre, janë mundur t’i japin ngjyra dhe kuptim disa pjesëve të Prishtinës, të cilat ishin lënë pa përkujdesje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *