Orari i qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve në Kosovë, gjatë ditëve të izolimit për shkak të koronavirusit, ka ndryshuar.

Orari i ri i vendosur nga Qeveria e Kosovës ndalon daljen e qytetarëve dhe lëvizjet e veturave nga ora 17:00 deri në orën 06:00.

Ky ndryshim hyn në fuqi nga dita e sotme (e shtunë).

Këto janë tri vendimet e aprovuara, bazuar në kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë:

– Ndalohet qarkullimi i qytetarëve dhe automjeteve private gjatë orës 17:00-06:00 përveç nevojave mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale (ushqim dhe barna për njerëz dhe kafshë/shpezë), dhe për shërbime dhe aktivitete që ndërlidhen me menaxhim të pandemisë (menaxhmenti dhe personeli esencial qeveritar dhe komunal nga këta sektorë: shëndetësi, siguri dhe administratë shtetërore);

– Ndalohet qarkullimi i qytetarëve në zonat (sheshet) e hapura të qyteteve të Republikës së Kosovës, përveç banorëve të këtyre zonave dhe personave të autorizuar nga organet përkatëse;

– Barnatoret e licencuara në Republikën e Kosovës ushtrojnë veprimtaritë e tyre prej orës 06:00-17:00. Pas orës 17:00 veprimtaria e tyre do të organizohet përmes kujdestarisë. Barnatoret kujdestare do të përcaktohen nga Ministria e shëndetësisë/AKPPM në koordinim me Odën e Farmacistëve të Kosovës (OFK) dhe komunat përkatëse/autoritetet komunale;

– Shkelësit e këtyre masave të përcaktuara me këtë Vendim do të ndëshkohen sipas dispozitave ligjore në fuqi;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *