Për shkak të mungesës së punimeve të kërkuara shkencore dhe në mungesë të stafit adekuat, Universitetit të Prishtinës nuk i janë akredituar 9 programe të nivelit master dhe të doktoratës.

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i ka refuzuar nëntë kërkesa të Universitetit të Prishtinës për akreditim të programeve.

Për mungesë të punimeve shkencore nuk është akredituar programi për Shkenca kompjuterike në nivelin master në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore, transmeton KOHA.

Në mungesë të stafit të fushës së ngushtë i është refuzuar kërkesa Fakultetit të Mjekësisë për akreditimin e programit “Rregullativa Farmaceutike” në nivelin master.

Lexo më shumë këtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *